Do cáp quang Việt Nam bị đứt nên đường truyền bị chậm, các bạn thông cảm!