Do cáp quang Việt Nam bị đứt nên đường truyền bị chậm, các bạn thông cảm!
Các sản phẩm được nhập khẩu 100%